PRODUCT KIT (DESCRIPTION)

 • Perfume (100ml)- 2 nos
 • LED Bulb (7W)- 1 nos
 • LED Bulb (9W)- 2 nos
 • Bed Sheet 90X60- 1 nos
 • Madhur Sugar- 5kg
 • Soyabean Oil- 5ltr
 • Basmati Rice- 2kg
 • Tata Salt- 1kg
 • Tea- 250g
 • Sabudana- 500g
 • Peanut- 500g
 • Poha packet- 1kg
 • Ravaa- 500g
 • Besan- 500g
 • Tuvar Dal- 500g
 • Matki/Moth- 500g
 • Garam Masala- 1 nos
 • Pavbhaji Masala- 1 nos
 • Chat Masala- 1 nos
 • Jeera- 100g
 • Mohari- 100g
 • Chilly Powder- 100g
 • Turmeric Powder- 100g
 • Rin Soap- 3 nos
 • Rin Powder- 500g
 • Vimbar- 1 nos
 • Ponds Powder- 50g
 • Fair & Lovely- 25g
 • Parachute Oil- 100ml